• RC-200 Safe Load Indicator for Crawler Crane

    نشانگر بار ایمن RC-200 برای جرثقیل خزنده

    SLI تنها یک کمک عملیاتی است که به اپراتور جرثقیل در مورد نزدیک شدن به شرایط اضافه بار هشدار می دهد که می تواند به تجهیزات و پرسنل آسیب برساند.دستگاه جایگزینی برای قضاوت خوب اپراتور، تجربه و استفاده از رویه های پذیرفته شده کارکرد ایمن جرثقیل نیست، و نباید باشد.